Viroless, een Research & Development bedrijf, bestaat uit diverse wetenschappers, onderzoekers, ontwerpers en engineers. Wij werken samen met diverse universiteiten, expertise centra en andere partners om klimaatbeheer in ruimtes te verbeteren. Daarbij hebben wij ons gespecialiseerd in het bestrijden van Respiratoire Virussen; Influenza (het virus wat kan leiden tot de griep) en Sars-CoV-2 (het virus wat kan leiden tot de ziekte COVID-19).

Onder leiding van Viroless is sinds het uitbreken van de COVID-19 pandemie door twee universitaire teams, 5 maanden lang, onafhankelijk onderzoek gedaan naar de verspreiding van SARS-CoV-2.

Ten grondslag aan dit onderzoek ligt data, verkregen van het RIVM, KNMI, NIVEL en CBS. Onze teams hebben, onafhankelijk van elkaar, studies gedaan naar eventuele causale effecten van het weer (regen, zonlicht, wind, temperatuur, luchtdruk en luchtvochtigheid) op de verspreiding van de respiratoire virussen, Influenza A en Sars-Cov-2. Zo is er, bijvoorbeeld, met data van Nivel gekeken naar Influenza A in de jaren 2015 tot en met 2019.

Influenza aantallen (blauwe balken) vs. Specifieke Luchtvochtigheid (doorlopende lijn).

Hetgeen wij geconstateerd hebben, is dat een lage luchtvochtigheid (95% zekerheid) direct bijdraagt aan de verspreiding van deze respiratoire virussen. Ons onderzoek heeft ons doen concluderen dat een lagere luchtvochtigheid lineair tot een hogere evaporatie van respiratoire druppels (diameter 5-10 micron) leidt. Door evaporatie ontstaan de zogenaamde micro druppels (“aerosols” met een diameter minder dan 5 micron). Deze aerosols zijn bij een zeer lage luchtvochtigheid verantwoordelijk voor minimaal 50% van de COVID-19 gevallen. Onze conclusies worden feitelijk bevestigd door twee eerdere studies van het RIVM uit 2010 (Hier en Hier).

CONCLUSIE

Bij iedere verlaging van 1 g/kg specifieke luchtvochtigheid (q) treden er 5% meer besmettingen op. Bij een specifieke luchtvochtigheid (q) van 2 g/kg is de verspreiding en factor 6 keer groter dan bij een specifieke luchtvochtigheid (q) hoger dan 8 g/kg. De onderbouwing hiervan kunt u lezen in deze Research Paper.

WAAROM HET INFLUENZA ONDERZOEK OOK RELEVANT IS

Verspreiding van respiratoire virussen is zeer complex. Vele factoren hebben invloed. Niet in de laatste plaats; (verplaatsings)gedrag van de populatie. Het effect van maatregelen, zoals hygiëne en ‘social distancing’ hebben een direct effect. Onderzoek naar Influenza stelde ons in staat om – met hulp van het CBS – een ‘base-line modelwaarde’ vast te stellen waarbij gedrag van de populatie geen invloed had. Dit bleek, volgens data van het CBS, vrijwel gelijk gedurende die jaren. Oftewel; het maandelijkse verplaatsingsgedrag van de populatie blijkt nauwelijks te veranderen. Hierdoor was invloed van het weer op verspreiding van respiratoire virussen nauwkeuriger vast te stellen. Daar komt bij dat data van Nivel op dezelfde wijze wordt gecollecteerd (o.a. zelfde testvolume).

UITLEG STM – ROLANDO GONZALEZ PhD.

“The value added of the spatio-temporal model (STM) above correlation: We are taking into account the regional (sub-national) differences of humidity, besides the trends in COVID-19 in each region. And with a STM, we are not only estimating a correlation coefficient, we are actually finding how much risk is (was) reduced by the increase in humidity in The Netherlands, and we also identified, after taking into account humidity, which sub-national regions are riskier in terms of spread of COVID-19 (the bible belt). Simply put: The STM takes into account the regional differences in COVID-19, as well as the time trends of COVID-19 in each region”.

STM Model, waarbij dagelijkse data – Meldingen, Ziekenhuisopnames, Sterfte – van alle 355 gemeentes in Nederland, dagelijks is vergeleken met dag en uur weerdata van alle meetstations van het KNMI.